Tietosuojaseloste

Paljuruhtinas
http://www.paljuruhtinas.com
2919281-9
(+358) 44-5500866
Jyväskylä

Rekisterinpitäjä

Paljuruhtinas

Rekisterin nimi

Paljuruhtinaan asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakas on pyytänyt tarjouksen paljun vuokraamisesta ja täyttänyt tietonsa http://www.paljuruhtinas.com sivulla.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on vastata asiakkaan tarjouspyyntöön paljun vuokraamisesta.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Paljuruhtinas.com:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Paljuruhtinas.com saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan paljuruhtinas.com:in asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Paljuruhtinas.com:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun tai rekisterinhoitajalle.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida paljuruhtinas.com:n järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Varausaika
  • Mahdolliset maksutiedot

Tietojen luovutus

Paljuruhtinas.com ei luovuta asiakastietoja.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, johon on pääsy vain tunnuksen omaavalla työntekijällä. Kaikki rekisteriin yhteydessä olevat tietokoneet on myös suojattu tehokkaasti.  

Minun oikeuteni?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

  • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
  • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
  • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Voit pyytää paljuruhtinas.com:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla:

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Paljuruhtinas.com ei käytä evästeitä.